Måned: oktober 2017

Halloween

Halloween

Det er vidst ved at være længe siden jeg har opdatteret sidst, men der er ikke sket så meget det sidste stykke tid. Ikke noget der har været værd at skrive om i hvert fald. I den foregående weekend har Scottish Wildlife Trusts kontorbygning været…

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Han Rørhøgen ses typisk svævende på højt hævede vinger lavt hen over rørsumpe, søgende efter bytte. Det er også almindeligt at se den jage over marker og enge. Hannens fjerdragt er iøjnefaldende med brun ryg, blågrå hale og svingfjer og sorte vingespidser. Vingeundersiden er hvid…

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Tårnfalken er en lille rovfugl, der kendes på sine spidse vinger og lange hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og haleoverside. Den ses gerne “musende” over åbne områder, hvor den med baskende vinger og udspredt hale næsten…

Gravand  (Tadorna tadorna)

Gravand (Tadorna tadorna)

Han   Hun Gravanden er en middelstor gåselignende and med en meget karateristisk og stærkt mønstret fjerdragt. Fuglen er overvejende hvid med mørkegrønt hoved, der kan virke sort på afstand, kraftigt rødt næb, et bredt kastaniebrundt bånd over brystet, og sorte skulder- og svingfjer. Der…

Husskade (Pica pica)

Husskade (Pica pica)

Denne her husskade mødte jeg på klinte bakken nær Åkirkeby I dag den 5. april 2019 fik jeg så dette skud i kassen stort set samme sted Her i flyvende fart, der kom en mand gående lad mig komme væk.

Musvåge (Buteo buteo)

Musvåge (Buteo buteo)

Denne er fotograferet ved Ølene på Bornholm i 2015 Musvågen er en kraftig, bredskuldret rovfugl. Den er fredet i Danmark. Her ses den flyvende foto fra den 20 juli 2018 Ved Åkirkeby   Musvåge ungfugl fra Hundsemyre den 22 juli 2018    

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

ovenstående foto er fra Safir søen på Bornholm 2017 foto af siddende fugl mangler  

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Her fotograferet på min privat adresse Hun Husrødstjerten er en fugleart i familien fluesnappere.

Ederfugl (Somateria mollissima)

Ederfugl (Somateria mollissima)

Her fotograferet i Rønne havn Han Hun    

Bjergand (Aythya marila)

Bjergand (Aythya marila)

Her fotograferet på fyldpladsen ved Nexø havn Han Hun  

Troldand (Aythya fuligula)

Troldand (Aythya fuligula)

Her fotograferet ved Nexø Sydstrand Han Hun Beskrivelse: Troldanden ses almindeligt i søer og moser og om vinteren i større flokke ved beskyttede kyster. Især hannen er let genkendelig med sin sorte overside, hvide flanker og den karakteristiske nakketop. Hunnen er brun med mørkere ryg…

Knarand (Anas strepera)

Knarand (Anas strepera)

her fotograferet ved Salthammer rev nær Snogebæk Han Knarand er en andeart i Danmark, der desuden findes mange steder i det øvrige Europa samt i det vestlige Nordamerika. Ovenstående billeder er fotograferet samme sted som det første her er blot både han og hun i…