Måned: april 2018

Lille skovhumle (Bombus pratorum)

Lille skovhumle (Bombus pratorum)

Lille Skovhumle (Bombus pratorum) Kendetegn: Lille skovhumle er en af vores mindste humlebier.

Mørk jordhumle (Bombus terrestris )

Mørk jordhumle (Bombus terrestris )

På billedet her er den fyldt med snylter der dog ikke skader  selve humlebien men der imod skader i dens bo. Mørk jordhumle Bombus terrestris Kendetegn: Jordhumlen kan kendes på de karakteristiske striber: på forbrystet, thorax, har de en gul stribe, der beskrives som kraven,…

Agerhumle (bombus pascourom)

Agerhumle (bombus pascourom)

Kendetegn: Dronningens kropslængde er 18-22 mm, hannernes og arbejdernes lidt mindre. Bagkroppen er ofte lys brun med sorte hår indblandet. Forveksling: Agerhumlen kan forveksles med Moshumle (Bombus muscorum) og Foranderlig humle (Bombus humilis).

Stenhumle (Bombus Lapidarius)

Stenhumle (Bombus Lapidarius)

Stenhumle (Bombus Lapidarius) er en af de almindeligste humlebier i Danmark de findes stort set overalt.

Grågul forstmåler (Agriopis marginaria)

Grågul forstmåler (Agriopis marginaria)

Grågul forstmåler (A. marginaria) den kaldes også for brun forårsfrostmåler. Det er en natsommerfugl der kommer frem i det tidlige forår er kun hannen der kan flyve, hunnen har ingen eller kun meget små vinger  

Havesanger (Sylvia borin)

Havesanger (Sylvia borin)

Beskrivelse: Havesangeren er nok med sin ensfarvede gråbrune fjerdragt den mindst iøjnefaldende af de danske sangere; til gengæld har den en smuk sang, som kan sammenlignes med solsortens,.

Hushumle (Bombus Hypnorum )

Hushumle (Bombus Hypnorum )

Hushumlen (Bombus Hypnorum) Hushumlen har som udgangspunkt altid hvid hale, sort bagkrop og et rødbrunt bryst.

Rødhalet jordbi (Andrena haemorrhoa)

Rødhalet jordbi (Andrena haemorrhoa)

Familie: Gravebier (Andrenidae)Kendetegn: Hunnens kropslængde er 7-11 mm, og hun er i toppen af mellemkroppen (thorax) rødbrun, mens hun på siderne og undersiden er gråhvid.

Guidede ture

Guidede ture

Så er der så småt ved og komme gang i de guidede ture her på øen. Jeg har den første for mit vedkommende den 14 april en tur på kysten mellem Nexø og Balka Håber der kommer flere der vil med på sådan nogle ture…

Stær (Sturnus vulgaris)

Stær (Sturnus vulgaris)

Stæren er en spurvefugl, der er udbredt over store dele af verden, hvor den ofte yngler tæt på mennesker. Den er kendt for sin smukke sang om foråret og sine store flokke, der især om efteråret danner sort sol. I Danmark er stæren almindelig over…

Skovspurv (Passer montanus)

Skovspurv (Passer montanus)

Skovspurven er en spurv i ordenen af spurvefugle. Dette kunne jeg ikke stå for i dag den 6 oktober 2018