Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Denne fine fugl med en speciel yngel pleje mødte jeg i sommeren 2018 på en tur til Snogebæk. Den ses ofte med sine unger siddende på ryggen. Den ses modsat sin større artsfælle stort set kun ved havet hvor Stor Skallesluger holder til i ferske…

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

På min tur i dag til Nexø så jeg disse fugle, som jeg var nødtil lige og undersøge nærmere inden jeg fik sat navn på dem. Men det endte ud med og være Stor Skallesluger  

Havlit (Clangula hyemalis)

Havlit (Clangula hyemalis)

Havlit: han og hun set i Rønne havn Havlit er en andefugl, der yngler i arktiske egne på den nordlige halvkugle. I Danmark forekommer havlitten som en meget almindelig trækgæst mellem oktober/november og april. Den har overvejende lys krop og mørke vinger. Fjerdragten er lysere…

Gravand  (Tadorna tadorna)

Gravand (Tadorna tadorna)

Han   Hun Gravanden er en middelstor gåselignende and med en meget karateristisk og stærkt mønstret fjerdragt. Fuglen er overvejende hvid med mørkegrønt hoved, der kan virke sort på afstand, kraftigt rødt næb, et bredt kastaniebrundt bånd over brystet, og sorte skulder- og svingfjer. Der…

Ederfugl (Somateria mollissima)

Ederfugl (Somateria mollissima)

Her fotograferet i Rønne havn Han Hun    

Bjergand (Aythya marila)

Bjergand (Aythya marila)

Her fotograferet på fyldpladsen ved Nexø havn Han Hun  

Troldand (Aythya fuligula)

Troldand (Aythya fuligula)

Her fotograferet ved Nexø Sydstrand Han Hun Beskrivelse: Troldanden ses almindeligt i søer og moser og om vinteren i større flokke ved beskyttede kyster. Især hannen er let genkendelig med sin sorte overside, hvide flanker og den karakteristiske nakketop. Hunnen er brun med mørkere ryg…

Knarand (Anas strepera)

Knarand (Anas strepera)

her fotograferet ved Salthammer rev nær Snogebæk Han Knarand er en andeart i Danmark, der desuden findes mange steder i det øvrige Europa samt i det vestlige Nordamerika. Ovenstående billeder er fotograferet samme sted som det første her er blot både han og hun i…

Krikand (Anas crecca)

Krikand (Anas crecca)

Her fotograferet på Nexø Sydstrand   Han Hun Krikanden er en meget almindelig trækfugl i Danmark, men fåtallig som ynglefugl. Her lidt nye foto fra en tur til Nexø 10. februar 2019    

Gråand (Anas platyrhynchos)

Gråand (Anas platyrhynchos)

Her fotograferet ved Læså på Bornholm Han Gråanden er en svømmeand, der er en almindelig ynglefugl Danmark God jagt etik er nu kun en and i et skud men her gav det 5 styk i et skud dog kun med kameraet. Hadeborg bakke den 8.…