Lærkefalk (Falco subbuteo)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

I dag den 13. maj 2019 tog jeg en tur i Bastemose for og kigge på guldsmede hvilke jeg da også så, da jeg så gik ud til vejen for og komme med bussen hjem så jeg denne her fugl i luften den fangede guldsmede…

Rød Glente (Milvus milvus)

Rød Glente (Milvus milvus)

Denne her flotte rovfugl så jeg i dag den. 7 juli 2018 Billederne i nedenstående blok er taget den 1. april 2019 på en mark lige uden for Åkirkeby, hvor den fløj sammen med en del råger og alliker

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Han Rørhøgen ses typisk svævende på højt hævede vinger lavt hen over rørsumpe, søgende efter bytte. Det er også almindeligt at se den jage over marker og enge. Hannens fjerdragt er iøjnefaldende med brun ryg, blågrå hale og svingfjer og sorte vingespidser. Vingeundersiden er hvid…

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Tårnfalken er en lille rovfugl, der kendes på sine spidse vinger og lange hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og haleoverside. Den ses gerne “musende” over åbne områder, hvor den med baskende vinger og udspredt hale næsten…

Musvåge (Buteo buteo)

Musvåge (Buteo buteo)

Denne er fotograferet ved Ølene på Bornholm i 2015 Musvågen er en kraftig, bredskuldret rovfugl. Den er fredet i Danmark. Her ses den flyvende foto fra den 20 juli 2018 Ved Åkirkeby   Musvåge ungfugl fra Hundsemyre den 22 juli 2018    

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

ovenstående foto er fra Safir søen på Bornholm 2017 foto af siddende fugl mangler